Så tar du reda på vilken litteraturgenre som är mest populär

Oavsett om du är författare eller om du befinner dig i förlagsbranschen är det värdefullt att samla in information och underlag för att kunna fatta viktiga beslut om vilka böcker eller vilken genre det kan vara värt att satsa på.

I förlagsbranschen är det mycket viktigt att ha en god förståelse för marknaden och vilken typ av genrer som säljer samt i vilken ålderskategori. Här kan enkätverktyg i form av kundundersökningar vara ett riktigt användbart verktyg för att känna av marknadsläget och till exempel ta reda på vilken litteraturgenre som är mest populär. Såväl författare som företag inom förlagsbranschen kan hitta smidiga enkätverktyg på ungapped.se. Med dessa enkla enkätverktyg är det möjligt att genomföra digitala enkäter via den lättillgängliga plattformen.

Skapa egna frågeformulär

Med hjälp av enkätlösningen från Ungapped kan du som företagare eller författare skapa enkla, snygga och omfattande kundundersökningar som kan ligga till grund för viktiga företagsbeslut. Svaren på enkäterna och undersökningarna kring vilken litteraturgenre som är mest populär sorteras och struktureras direkt i plattformen så fort de kommer in. Denna typ av digitala lösningar kan förenkla det undersökande marknadsarbetet en hel del och underlättar sammanställningar. Med rätt underlag är det sedan möjligt att fatta informerade beslut.